NUMER REKOMENDACJI 289
POLSKIE TOWARZYSTWO
PSYCHOLOGICZNE

Czym jest psychoterapia

Psychoterapia to profesjonalna pomoc w cierpieniu, stawaniu się skutecznym, mądrym życiowo i bardziej zadowolonym ze swojego życia. Psychoterapia to forma oddzialywania leczniczego umozliwiajaca odzyskiwanie wpywu na swoje zycie.

Praca w czasie sesji terapeutycznych polega na rozmowie. Rozmowie, która różni się zdecydowanie od tych, jakie prowadzimy na co dzień z innymi ludźmi (bliskimi lub przyjaciółmi).

Praca psychoterapeutyczna związana jest z pracą umysłu.

Umysł każdego z nas produkuje różnego typu schematy. Schematy te dotyczą tego , co myślimy, co czujemy  i jak się zachowujemy.

Główne schematy, jakie produkuje nasz umysł dotyczą nas samych, innych ludzi i naszej przyszłości.

Formowały się one w dzieciństwie i okresie dojrzewania. W dorosłości kierują naszym życiem.

Niektóre z nich nam pomagają, inne szkodzą.

Psychoterapia polega na rozpoznaniu schematów,  niwelowaniu tych, które są szkodliwe i utrudniają nam życie oraz zastępowaniu ich takimi, które są pożyteczne i nam służą.

 Praca nad schematami odbywa się w atmosferze zrozumienia i troski o dobro osoby zgłaszającej się po pomoc.

Dzięki pogłębiającemu się ze spotkania na spotkanie poczuciu współpracy i bezpieczeństwa, możliwa jest rozmowa o trudnych życiowych doświadczeniach oraz szukanie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów działania.

W czasie sesji terapeuta nie udziela rad, nie daje recept. Tworzy on warunki umożliwiające osobie cierpiącej znalezienie najlepszego dla niej rozwiązania.

Dzięki zrozumieniu i zmianie swojego wewnętrznego świata osoba poddająca się psychoterapii może zmienić swoje zewnętrzne życie.

 

W ostatecznym rachunku zadaniem psychoterapii jest dopomożenie osobie zgłaszającej się po pomoc w uzyskaniu większego wpływu na swoje życie, odzyskaniu jego głębokiego sensu, wewnętrznego spokoju i równowagi emocjonalnej.

 

Joomla Templates by Joomla51.com